JİMNASTİK-20 TEMEL HAREKET

blog yazısı ekle !

JİMNASTİK-20 TEMEL HAREKET

Jimnastik 20 temel hareket, öğrencilerin oyun sırasında farklı pozisyon ve düzenlerde kendilerine uygun olan pozisyonu almaları ve yerleşmeleri için beden eğitimi dersinde de büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda Ankara gibi büyük şehirlerde temel duruş vejimnastik hareketleri ile ilgili ders veren pek çok profesyonel salonlar vardır. Bu temel hareket ve duruşların öğretilmesi fazlası denge gelişimi ve koordinasyon açısından da önemlidir.

Ankara'da Cimnastik Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Cimnastik Kursu

Temel Duruşlar:

Bacaklar Kapalı Ayakta Duruş: Kollar yanda gövdeye paralel, gövde ve baş ise dik olacak şekilde yapılan duruştur.

Bacaklar Açık Ayakta Duruş: baş – gövde dik olacak, ayaklar omuz genişliği kadar açılacak aynı zamanda vücut ağırlığı iki bacakta da eşit olacaktır.

Çömelerek Duruş: Bu duruşta vücut ağırlığı ayak uçlarında, kalça ve topuklar bitişik, kollar da gövdeye paralel olmalıdır aynı zaman da gövde ve başta dik olmalıdır.

Dört Ayak Duruş: Dizler kolların arkasında kalacak şekilde çömelme durumuna geçilir , eller omuz hizasında olacak şekilde yere dayanır.

Dizüstü Duruş: Bacaklar bükülü halde iken alt bacak kısmı özellikle ayak bilekleri gergin olacak şekilde yere basılmalıdır.Gövdeyle birlikte bacaklar dik, kollar ise yana doğru paralel olmalıdır.

Tek Dizüstü Duruş: Dizüstü duruş konumundayken bacağın biri öne getirilir ve dizden dil bir şekilde bükülerek yere basış şekli alınır.

Dizüstü Oturuş: Bu duruşta da öncelikle normal dizüstü duruş konumuna geçilir aynı anda arkaya topukların üzerine oturulur.

Bank Duruşu: Kollar birbirine paralel yere ise dik olacak şekilde durur ve dizüstü duruştan kollar önde yere doğru dayanır.

Ters Bank: Bu duruşsa bank duruşun tam tersidir. Göğüs yukarı sırtsa yere dönüktür.

Cephe Duruşu: Ayakuçları yere dayalı olacak şekilde bacaklar arkaya doğru gergince uzatılır.

Ters Cephe Duruşu: Bu duruşta topuklar yerde, eller, kollar ve ayak bilekleri gergin olacak şekilde yere dayalıdır ayrıca baş serbesttir.

Uzun Oturuş: Kalça yerde, gövde ise dik olacak şekilde bacaklar öne uzatılır. Kollarsa yanda yere paralel olarak durmalıdır.

Açık Bacak Uzun Oturuş: Uzun oturuş konumundayken bacakların yan tarafa 'V'biçiminde açılması ile uygulanır.

Engel Oturuşu: Uzun oturuş pozisyonundayken ayağın birinin diz kısmından bükülerek arka tarafa alınmasıdır.

Bacaklar Bükülü Oturuş: İki bacağın da uzun oturuş pozisyonu halindeyken bükülerek tabanların yere dayanmasıdır.

Sporcu Oturuşu: Bacaklar bükülü vaziyette ellerin diz kapağı üzerinde kenetlenerek gövdeye çekilmesi şeklindeki oturuştur.

Bağdaş Oturuş: Bacakların diz kısmından bükülerek önde çaprazlanmasıdır. Bunda kollar yanda serbest ve gövde diktir.

Kartal duruşu: Kollar omuz hizasında açık, yere paralel ve gergin olmalıdır. Bacaklar açık ayakta duruşta, gövdeyse öne bükülerek yere paralel konuma getirilir.

Planör Duruşu: Bu duruşta vücut ayak ağırlığı tek bacak üzerinde olmalıdır. Diğer bacaksa gergin olacak şekilde yukarı kaldırılmalıdır.

Mum Duruşu: Sırtüstü yatış pozisyonundayken, ellerle gövde yanlardan kavranır. Bacaklar, dirseklere dayandırılarak yukarı kaldırılır.

Çakı Duruşu: Bacaklar bükülü oturuştayken bacaklar yukarıya kaldırılır ve kollardan destek alınır.